Thu

BÀI XƯỚNG:

THU
Thấm thoắt hè qua lại tới thu,
Thu về bao cảnh gợi hồn thơ.
Trời cao thăm thẳm mây bay nhẹ,
Hồ rộng mông mênh nước lặng tờ.
Lá đã biến màu xanh đổi tía,
Trăng vừa rửa mặt tỏ thay mờ.
Hồn quê vướng vít năm canh mộng,
Nghe gió heo may luống thẫn thờ.
KIM Y PHẠM LỆ OANH
(1913-1999)

BÀI HỌA:

THU
Lá vàng phô sắc dệt rừng thu,
Ly khách lâng lâng với hứng thơ
Bao ý khơi nhanh vào mấy vận
Từng dòng ươm vội xuống đôi tờ
Thương về làng cũ: mây u ám
Nhớ đến quê xưa: gió mịt mờ
Bốn chục thu vàng thân lữ thứ
Linh hồn nước Việt mãi tôn thờ.
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(Kính họa, Thu 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *