Thu Cảm Nơi Đất Khách – Màu Thời Gian

tho NTG photo

Bài xướng:

THU CẢM NƠI ĐẤT KHÁCH

Thu về lã chã lá vàng rơi,
Đầm ấm ngày vui sắp hết rồi.
Cát chuyển, mây bay, mù mịt đất,
Mưa rền, sấm động, ủ ê trời.
Quê người khó kiếm đài sen nở,
Đất khách khôn trông mộng trúc chồi.
Giá lạnh, thu phong, buồn thấm thía,
Bâng khuâng chạnh nhớ nước xa vời!

TÔ GIANG TỬ (1908-1994)
(VA, Thu 1986)

Bài họa:

MÀU THỜI GIAN

Xào xạc ngoài song tiếng lá rơi,
Gió thu lành lạnh thoảng qua rồi.
Bồng bềnh mây tụ ven đầu núi,
Lờ lững nhạn chao khuất cuối trời.
Hoa úa, nụ non đua hé nhụy,
Tre già, măng nõn vội đâm chồi.
Màu thời gian ướp vàng muôn lá
Trong nhịp đời trôi mãi tuyệt vời!

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(VA, Thu 1996)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *