Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn phối hợp với Hội Hải Quân và Hàng Hải miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức trọng thể Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần vào sáng thứ bảy 3 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Hội Cao Niên vào 11 giờ sáng.

IMG_0462
Sau nghi thức khai mạc, trong khung cảnh và bài trí trang nghiêm, đại diện Hội Hải Quân và Hàng Hải đã ôn lại công đức của Đức Thánh Trần với ba lần lãnh đạo dân quân đánh thắng quân Nguyên Mông, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của dân tộc. Kế đến, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhìn lại tình hình hiện tại trong nước và nêu rõ nguy cơ mất nước trước hiểm họa Trung Cộng. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chẳng những không có được điều mà Vua Tôi đời Trần làm được là sự thống nhất quân- dân một lòng ra sức bảo vệ bờ cõi mà trái lại còn ra sức vơ vét của công, bức hại dân lành, bán nước buôn dân. Ông Hội Trưởng Nguyễn Mậu Trinh phát biểu cầu xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân giữ gìn an vui bờ cõi Việt Nam.
Sau đó là Lễ tế bái Đức Thánh Trần theo nghi thức cổ truyền do Ông Dương Hòa Hiệp làm chánh tế cùng với hơn 10 vị Cao Niên với lễ phục áo dài khăn đóng. Trong những hồi chiêng trống, ban tế bái đã hoàn tất tốt đẹp nghi lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần.

Toàn thể quan khách tham dự đã lần lượt lễ bái trước bàn thờ Đức Thánh Trần.

lehuynhat 1

Buổi lễ đã chấm dứt vào 1 giờ trưa cùng ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *