Trong Trí Nhớ Giòng Sông

Phan Khâm
(Cảm đề bức tranh  "River in memories HUE " của Họa sĩ Đinh Cường)

dinhcuong de nho hue

Trong trí nhớ dòng sông
Tóc em bay phiêu bồng
Giữa hai hàng phượng đỏ
Thương thương mùa hạ hồng

Trong trí nhớ dòng sông
Em chọn màu rêu rong
Áo dài đi qua phố
Ai biết đời long đong

Trong trí nhớ dòng sông
Mươn mướt hàng mi cong
Lối em về Thôn Vỹ
Vườn cau vừa trổ bông

Trong trí nhớ dòng sông
Chín đợi đến mười mong
Qua cầu nghe nức nở
Tiếng ve chiều Kim Long

Trong trí nhớ dòng sông
Em đan suốt mùa dông
Ai đó về An Cựu
Có nắng đục mưa trong

Trong trí nhớ dòng sông
Ôi xa vắng mênh mông
Lối xưa thành quách cũ
Còn rải vàng phấn thông

Trong trí nhớ dòng sông
Đưa em xuống thuyền rồng
Bao cuộc đời nhung lụa
Có có rồi không không

Trong trí nhớ dòng sông
Mờ mịt sắc cầu vòng
Mưa Huế nhiều chi lạ
Nước phân chia trăm dòng.

Phan Khâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *