Tin Sách số 18 – Tháng 5 và 6/2016

Tin-Sach-18

One Comment

  1. Hoan nghênh Ban Biên Tập Tin Sách đã thể hiện nổ lực bền bỉ sưu tầm, nghiên cứu, trước tác và bình luận giá trị nhằm giới thiệu, phổ biến đến đọc giả Người Việt tiếp nhận, thưởng thức những giá trị tinh thần cần thiết.
    Mong được tiếp tục liên lạc, hợp tác với quý vị và trao đổi thông tin qua địa chỉ điện thư hiên nay của chúng tôi như sau: namnguu75@gmail.com

    Paul Van

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *