Tạ Ơn

Cao Nguyên
 image
Tạ Ơn đời xóa căm hờn
Gieo hoa nhân ái ngát vườn nhân sinh
 
Tạ Ơn cha mẹ sinh thành
nuôi con lớn giữa ngọn ngành quê hương
 
Tạ Ơn người gởi yêu thương
trong dòng ân nghĩa trên đường tình đi
 
Tạ Ơn dòng thác lương tri
vẫn nồng nhịp chảy giữa nghi vấn đời
 
Tạ Ơn bằng hữu quanh tôi
chung chia vinh nhục buồn vui cõi người
 
Tạ Ơn đất, Tạ Ơn trời
cho tôi còn đứng giữa đời hôm nay .
 
Cao Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *