Nữ Chiến Sĩ Tiền Phong

Trần Quốc Bảo

Ngày nay dân hết sợ rồi!
Người dân can đảm nói lời đấu tranh
Ngay giữa lò Cộng sản gian manh
Đỉnh cao hung tàn, tội lỗi
Tôi đã thấy chị Giáo viên Hà Nội
Tọa kháng biểu tình
Đơn độc một mình với hàng biểu ngữ:
“Cứ đánh vào mặt tôi nếu muốn
Nhưng trả Biển và Quyền làm người cho dân!”
Chao ôi !!!
Can đảm thay!
Dũng liệt thay!
Coi thường:  thủ tiêu, đánh đập, tù đày!
Thiệt đáng mặt trang Anh Thư Nước Việt
Lời thách thức đến vô cùng quyết liệt!
Như lằn roi quất vào mặt bọn sài lang
Chị ngồi im, mà tiếng nói vang vang
Khắp Thế giới đã lắng nghe tiếng chị!
Chị Giáo viên hiền lành,
Nhưng chính là Chiến Sĩ
Đứng hàng đầu “Diệt Cộng cứu Quê Hương”
Người Việt Nam tỵ nạn khắp bốn phương
Hãnh diện với năm Châu vì có chị.

Trần Quốc Bảo
Richmond, VA

 

 

Một giáo viên tại Hà Nội tọa kháng biểu tình ôn hòa. Ảnh Internet.

Một giáo viên tại Hà Nội tọa kháng biểu tình ôn hòa. Ảnh Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *