Nạn Nhân Cộng Sản

Thơ Cao Nguyên

Nạn Nhân hơn hai triệu người

chết trong rừng thẳm, chết từ biển sâu

chết bởi cuộc chiến thương đau

chết vì bảo vệ sắc màu cờ thiêng

 

Nạn Nhân có ba triệu người

rời xa đất Mẹ sống đời lưu vong

nén thương đau tận đáy lòng

để còn tiếp sức cháu con về nguồn

 

Nạn Nhân còn cả ngàn người

khắc khoải trong những nhà tù, trại giam

chỉ vì muốn được làm dân

trong một đất nước góp phần dựng xây

 

Đập tan thống trị độc tài

để khôi phục lại lâu đài Việt Nam

Nạn Nhân chung sức hợp lòng

tiêu diệt Việt cộng thoát vòng Hán nô!

 

Cao Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *