Đôi Lời về Hội Cao Niên nhân buổi tiệc 38 năm thành lập Hội

Nguyễn Ngọc Bích

nbguyenngocbich

Ở tuổi tôi, một trong những cái thú là thỉnh thoảng tìm thấy trong nhà mình những kỷ-niệm xa xưa. Gần đây, một trong những hồ-sơ mang lại nhiều kỷ-niệm đó là hồ-sơ về mấy năm đầu của Hội Người Việt Cao-niên vùng Hoa-thịnh-đốn.

Nhờ hồ-sơ này mà tôi nhớ như in, những người có công đầu trong việc dựng Hội nhà chính lại là mấy phụ nữ như chị Hiệp Lowman, chị Hoàng Mỹ Hiền, chị Nguyễn Quang Hiển, nhà tôi và lọt trong đó, một tay nam-nhi là tôi. Song nghĩ cho cùng, các phụ nữ nghĩ đến cha mẹ già cần phụng dưỡng thì có gì tự-nhiên cho bằng, phải không quý cụ?

Đó là một nét đẹp của văn-hóa Việt—“kính lão đắc thọ” chưa kể là con có hiếu thì tạo được cái nghiệp lành cho mình và cho đời con, đời cháu. Vì vậy nên ở đây, hôm nay, có lẽ không ai là không mừng Hội ta đến nay vẫn sống hùng sống mạnh ở tuổi 38.
Hội sống mạnh cũng là nhờ ở hội-viên có tham-gia đều đặn hay không, và có lẽ cũng nhờ ở sự vững tay lèo lái của các vị hội-trưởng mà tối nay, chúng ta rất vui được nhắc đến tên. Đó là các cụ Nguyễn Duy Ninh, Chử Ngọc Liễn, Linh Quang Viên, Trần Như Thuần, Huỳnh Thanh Hưng, Nguyễn Mộng Bích, Hà Bỉnh Trung, Nguyễn Đình Kỳ và giờ đây là cụ trẻ Nguyễn Mậu Trinh, mới được tín nhiệm trong một nhiệm kỳ 2 năm nữa.

Lúc đầu, nghĩa là vào những năm 1977-78, Hội còn chưa có trụ-sở, mỗi khi họp phải mượn bữa nay thì ở trường gần Phở 75 ở Arlington, bữa khác thì lại ở Trường Trung-học Thomas Jefferson. Với cộng-đồng chúng ta dồn về Falls Church vào những năm cuối thập niên 1980, Hội mới có trụ-sở cố-định ở Willston Center như ta có ngày hôm nay.

Từ đó, Hội Người Việt Cao-niên vùng Hoa-thịnh-đốn vẫn giữ được nếp sinh-hoạt đều đặn hàng tháng, trong tuần thì có chơi bài, đọc sách báo, hát karaoke, mỗi đầu tháng thì có họp, mừng sinh-nhật các cụ sinh trong tháng, Hội còn có Bản Tin hàng tháng hiện do cụ Kỳ đảm nhiệm và Đặc San của Hội mà nhiều năm nay người chịu trách-nhiệm là cụ Hoàng Văn Minh. Vượt ra ngoài khung-cảnh của Hội thì Hội vẫn nổi tiếng với Chợ Tết hàng năm, Ngày Lễ Tổ Tiên đầu năm, Thanh Minh trong tiết tháng Ba, bên cạnh những ngày giỗ truyền-thống của cả dân-tộc như Lễ Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 và Lễ Hai Bà vào ngày 6 tháng 2 (cũng là Ngày Phụ Nữ VN), chưa kể là Hội cũng tham-gia nhiều sinh-hoạt khác ở trong cộng-đồng. Trong những sinh-hoạt này, Hội được sự ân cần tiếp tay của các hội bạn như Cộng-đồng VN vùng DC-MD-VA hay hai hội Cựu-nữ-sinh Trưng Vương và Gia Long, bên cạnh các liên-đoàn Hướng Đạo, chưa kể hàng chục tình-nguyện-viên trong mỗi sinh-hoạt lớn.

Tuy-nhiên, không hội nào có thể tồn-tại được nếu chỉ có ông Hội-trưởng dù giỏi đến đâu. Ở đây, có lẽ chúng ta cần nhiệt-liệt ca tụng sự đóng góp của các cộng-sự-viên trong Ban Chấp hành cũng như trong Ban Cố vấn của Hội.

Nguyễn Ngọc Bích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *