Đặc San Cao Niên Xuân Tân Sửu 2021

Ở phía trên Đặc San, xin bấm vào ký hiệu 4 mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để xem toàn màn hình (full screen). Bấm nút “Esc” để trở về trang web. (áp dụng cho laptop hay PC)

ĐS XUÂN CAONIEN 2021 ONLINE REV6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *