Chí Thành Thông Thánh

至  誠  通  聖
Phan Chu Trinh

phan-chu-trinh

至 誠 通 聖  (*)

世 事 迴 頭 已 一 空
江 山 無 淚 泣 英 雄
萬 家 奴 隸 強 權 下
八 股 文 章 睡 夢 中
長 此 百 年 甘 唾 罵
更 知 何 日 出 牢 籠
諸 君 未 必 無 心 血
試 向 斯 文 看 一 通
潘 珠 征

(*) Ngục trung Huyết thơ của Cụ Phan Chu Trinh, từ Côn đảo gửi lén về cho các sĩ phu ở trong Nước (1910)

Chí thành thông thánh

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không,
Giang sơn vô lệ khấp anh hùng.
Vạn gia nô lệ cường quyền hạ,
Bát cổ văn chương thuỵ mộng trung.
Trường thử bách niên cam thoá mạ,
Cánh tri hà nhật xuất lao lung?
Chư quân vị tất vô tâm huyết,
Thí hướng tư văn khán nhất thông.

Phan Chu Trinh

Lời Rất Thành,  Mong Thấu Tới Thần Thánh.

Ngẫm sự đời, âu một số không

Núi sông cạn lệ khóc anh hùng

Cường quyền thì hiếp dân nô lệ

Kẻ sĩ lại văn thơ viển vông

Suốt cả trăm năm đầy xỉ nhục

Bao giờ một sớm thoát xiềng gông

Lẽ đâu bạn chẳng người tâm huyết

Liệu đọc thơ này có cảm thông?

Bài dịch của Trần Quốc Bảo (Richmond, VA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *