Phóng Sự – Hình ảnh Tưởng Niệm Cố GS Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016)