Bản Tin Cao Niên Tháng 12 Năm 2020

Ở phía trên Bản Tin, xin bấm vào ký hiệu 4 mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để xem toàn màn hình (full screen). Bấm nút “Esc” để trở về trang web. (áp dụng cho laptop hay PC)

Ban tin CN Dec2020 for WEB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *