Bản Tin Cao Niên Tháng 1 Năm 2021

Ở phía trên Bản Tin, xin bấm vào ký hiệu 4 mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để xem toàn màn hình (full screen). Bấm nút “Esc” để trở về trang web. (áp dụng cho laptop hay PC)

Ban tin caonien Jan2021 for email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *