Anh Hùng Hào Kiệt

phan-b-chau-phanchutrinh

Thơ:  Phan Bi Châu  (*)

英 雄 豪 傑

飄 蓬 我 輩 各 他 鄉

辛 苦 偏 君 分 外 嘗

性 命 幾 回 頻 死 地

鬚 眉 三 度 入 囹 堂

驚 人 事 業 天 陶 鑄

不 世 風 雲 帝 主 張

假 使 前 途 盡 夷 坦

英 雄 豪 傑 也 庸 常.

潘 佩 珠

Anh Hùng Hào Kit

Phiêu bồng ngã bối các tha hương

Tân khổ thiên quân phận ngoại thường

Tính mạng kỷ hồi tần tử địa

Tu mi tam độ nhập linh đường

Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú

Bất thế phong vân đế chủ trương

Giả sử tiền đồ tận di thản

Anh hùng hào kiệt dã dung thường.

 

                                                            Phan Bi Châu

(*) bài “Anh Hùng Hào Kit trích trong tp “”Ngc Trung Thư

Thơ ca c Phan Bi Châu gi c Phan Chu Trinh khi c hai đang b thc dân Pháp bt tù đy ngoài Côn đo (1907-1911)

Bn Dch ca Trn Quc Bo (Richmond, VA)

Anh Hùng Hào Kit

Bác với tôi phương trời lận đận

Riêng bác ôm thân phận đắng cay

Tử thần mấy độ ra tay

Gông cùm ba lượt tù đày oan khiên

Vì đại sự cao thiên thử thách

Bước phong vân đế thánh phò trì

Đường đời ví chẳng gian nguy (*)

Thì trang hào kiệt có gì hơn ai

(*) Còn dch: Đường đi ví th phng lì 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *