Ai Về Thăm Cửu Long Giang

Trần Quốc Bảo

cuulong giang

Ai về thăm Cửu Long Giang
Mà không đau đớn hai hàng lệ rơi(!) ?
Dòng sông lưu lượng quá vơi
Không còn đủ nước cho người nông dân
Ruộng đồng cằn cỗi khô ran
Đất đai nứt nẻ hoang tàn thảm thương
Bởi Tầu lòng dạ sói muông
Đắp đê chận nước, thượng nguồn Mê-Kông
Việt Cộng thì vẫn một lòng
“Núi liền núi, sông liền sông” thờ Tầu!
Miền Nam ruộng đất phì nhiêu
Bây giờ hạn hán, tiêu điểu xác xơ
Tương lai “chết đói” đang chờ
Con Hồng cháu Lạc đợi giờ chết ư?
Dân ta có hai kẻ thù
Việt cộng là một, Tầu phù là hai
Ai người thục nữ, tài trai
Khoanh tay cúi mặt, thở dài mãi sao???
Đáp lời sông núi mau mau
Vùng lên giải cứu đồng bào Việt Nam!

Trần Quốc Bảo
Richmond,VA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *